čističe vzduchu

BIONAIRE, dnes najväčší výrobca čističov vzduchu, ponúka širokú paletu čističov vzduchu s dokonalými filtrami. Vďaka špeciálnym filtrom, účinným ionizátorom, výkonným ventilátorom zabezpečujúcim optimálnu cirkuláciu vzduchu a ďalším funkciám patria čističe vzduchu Bionaire k tomu najlepšiemu, čo si na našom trhu môžete zaobstarať. Vysoká kvalita je zaručená vďaka dlhoročnému vývoju a tradícií firmy Bionaire. Spoločnosť VALLENS, s.r.o., ktorá je výhradným dovozcom pre SR vám zároveň garantuje bezproblémový servis, či prípadné reklamácie.

Ďalšie informácie

čističe vzduchu - kúpiť v e-shope

PREČO POUŽÍVAŤ ČISTIČE VZDUCHU

V priebehu jediného dňa sa až 20.000 krát nadýchneme. Spotrebujeme viac ako 15 kg vzduchu. Je to mnohokrát viac, ako množstvo vody a potravín za rovnakú dobu.

Niekedy bolo jednoduché otvoriť okno a získať zásobu čerstvého, čistého a zdravého vzduchu, ale dnes je to pre stav znečistenia vonkajšieho prostredia minulosťou. Tiež vzhľadom ku stále vzrastajúcim cenám energií šetríme teplom a izolujeme budovy, utesňujeme okná.

Nepriaznivým dôsledkom týchto opatrení je to, že sa v našich domovoch a na pracoviskách hromadia nebezpečné znečisťujúce látky zo syntetických materiálov používaných v interiéroch, z čistiacich prípravkov, pracích práškov, ďalej výtrusy pliesní, zostatky roztočov, čiastočky zvieracej srsti, peľ, baktérie, domáci prach …

Vzduch vo vnútri budov býva znečistený až stonásobne viac ako ovzdušie veľkých priemyselných miest. Cudzorodé látky vážne ohrozujú zdravie.

A pretože viac ako 90 percent nášho času trávime v budovách, je to určite vážny dôvod ku znepokojeniu.
 

DESAŤ RÁD PRE SPRÁVNY VÝBER A POUŽÍVANIE ČISTIČOV VZDUCHU

( Spracované podľa Manuálu prevencie v lekárskej praxi, kapitola čističe vzduchu, autorka MUDr. A.Lajčíková, štátny zdravotný ústav v Prahe )

1. Správne zvolený a používaný čistič vzduchu zachytí domáci prach, peľ, výtrusy pliesní, baktérie, zostatky roztočov, čiastočky zvieracej srsti, smog a rad ďalších alergénov. Uľahčí a spríjemní pobyt v interiéri alergikom, astmatikom, ľudom s častým ochorením horných dýchacích ciest a všetkým, ktorí chcú preventívne urobiť niečo pre svoje zdravie.

2. Kritéria dobrého a výkonného čističa vzduchu :
Protiprachová účinnosť 80% a viac
Vzduchový výkon musí byť minimálne 1–1,5 x vyšší ako objem miestnosti
Hlučnosť 40dB ( A ) a menej

3. Pri výbere čističa vzduchu platí : jedna miestnosť - jeden filter
Čističe vzduchu plnia svoju funkciu len v uzavretej miestnosti.
Inštalácia nie je vhodná do miestnosti priechodzích a trvalo otvorených

4. Pri čističoch vzduchu je dôležitý ionizátor, ktorý obohacuje vzduch o ľahké záporné ionty a zvyšuje čistiaci účinok

5. Čistič vzduchu musí mať indikátor zanesenia filtru, ktorý užívateľa upozorní na výmenu filtra. Doporučujeme radšej filtre meniť častejšie, najlepšie po polroku prevádzky.

6. Čistič vzduchu by mal byť v prevádzke trvalo, alebo aspoň počas pobytu osôb v miestnosti. Prevádzka kratšia ako 1 hodinu je nedostatočná.

7. Čistič vzduchu nedoporučujeme umiestniť na zem, pod strop alebo v tesnej blízkosti okien a dverí, aby nedochádzalo k nadmernému prisávaniu usadených nečistôt.

8. Optimálne umiestnenie je v strednej vzdialenosti medzi oknom a dverami na stene alebo na vhodnej poličke či skrinke

9. Vyústenie čistého vzduchu má vždy smerovať do dýchacej zóny

10. Pred nákupom doporučujeme preštudovať návod na použitie
 

ČISTIČE VZDUCHU BIONAIRE

BIONAIRE, dnes najväčší výrobca čističov vzduchu, ponúka širokú paletu čističov vzduchu s dokonalými filtrami.

Elektretový filter s kombinácii s uhlíkovým filtrom je určený pre odstraňovanie prachu, dymu a pachov zo vzduchu.

Filter HEPA s najvyššou účinnosťou je určený pre priestory s požiadavkou najvyššej čistoty.

Fiter ProHEPA spojuje výhody filtra elektretového a filtra HEPA. Filtračné systémy ProHEPA sú vybavené oddeleným uhlíkovým filtrom, ktorý prispieva k odstráneniu nežiadúcich pachov.

Zeolit-uhlíkový filter zachytí až 50 krát viac zápachu, prchavých organických zlúčenín a ďalších plynov, ktoré zhoršujú kvalitu vzduchu, ako kvalitný uhlíkový filter. Používa sa obzvlášť v nemocniciach ( odd. onkológie, JIS, dialýzy apod. ), v ústavoch sociálnej starostlivosti ( trvalo ležiaci pacienti, inkontinentní pacienti ).

Optimálnu cirkuláciu vzduchu pri minimálnych prevádzkových nákladoch zaisťujú výkonné ventilátory, ktoré sú používané vo všetkých čističoch vzduchu, dodávaných firmou BIONAIRE. Vo väčšine čističov BIONAIRE je zabudovaný vysoko účinný ionizátor vytvárajúci ľahké záporné ionty.

Čističe vzduchu BIONAIRE majú predpísané schválenie pre prevádzku v SR . Sú testované a doporučované štátnym zdravotným ústavom v Prahe a Bratislave.

 

Výrobca : BIONAIRE, THE RIVAL COMPANY, Kansas City, USA
Infolinka : 041 – 76 42 547, 76 32 149
Záručná doba : 2 roky